Několik důvodů, že antické vyspělé civilizace opravdu mohly existovat.

5 min


Pouze kámen vydrží

Pyramidy, skalní útvary či cokoliv vyrobeno přímo z kamene by se mohlo dožít nejdéle. Zůstaly nám tu třeba pyramidy či známá Sfinga. A rozhodně toho bylo i více – ale kam to mohlo zmizet?

Jak jsme výše zmínili, tak pouze kamenné budovy či útvary by mohly přežít cokoliv – mimo pádu meteoritu apod. Stavby, které z kamene postaví naše civilizace, bude jistě ta další, která přijde po nás, objevovat a pátrat po našich životech stejně tak, jako my nyní pátráme po životech třeba Mayů. Kolik dnešních staveb by se mohlo dožít několika dekád bez údržby člověka? Moc by jich nebylo. A proč? Protože dnešní budovy nejsou pouze z kamene, jako ty antické, ale z různých směsicí betonu, kovu a jiných látek. Dlouho by tedy nevydržely a časem by z nich zůstaly pouze ruiny.

Přeživší mohou být jeskynní lidé

Je možné, že evoluce člověka, tak jak ji známe, není třeba úplně pravdivá. Je sice založená na několika faktografických záležitostech, jako jsou kosterní pozůstatky, ale co když jeskynní lidé byli členové vyspělé civilizace? Kdyby byl třeba onen zmíněný útok mimozemské civilizace realitou, mohli se lidé schovat do jeskyně. Mohla to být třeba rodina, která k rozmnožování musela využívat incest a lidé byli následně geneticky zmutovaní, byli tedy degenerovaní a jeden druhého těžko mohli vychovávat, učit nové věci či třeba mluvit. Veškeří přeživší tak mohli lovit, co jim přišlo zrovna pod ruku, protože vše vybudované mohlo slehnout se zemí a tak jim nezbývalo nic jiného. Tyto teorie jsou sice dost zvláštní a z 99 % nepravděpodobné, ale stát se to mohlo, protože minulost si představujeme pouze na základě fosilních a kosterních pozůstatků.

Pokračujte ve čtení na další straně!