Jedl mouchy, myši na toustech a další zvířata. Tento muž se rozhodl, že ochutná každé zvíře na světě!

2 min


O tom, že byla Viktoriánská doba opravdu zvláštní, se bavit nemusíme, víme to všichni. V této době neměla zvědavost všech vědců hranic. Samozřejmě, že na zvědavosti není nic špatného, ale některé experimenty vědců už byly trochu přes čáru. Mezi velmi zvědavé lidi, které přitahovaly nejrůznější experimenty, patřil i zoolog William Buckland.

Narodil se v roce 1784 a za svůj život vystřídal nejrůznější zaměstnání. Chvilku byl geologem, následně se živil jako učitel. Měl opravdu jedinečnou mysl a možná právě proto se rozhodl, že studovat bude na Oxfordu. V roce 1845 se dokonce stal děkanem. Kromě své práce miloval i zvířata, kterých měl doma opravdu mnoho. Dokonce se stal členem britské organizace, které měla za úkol dovážet do země exotická zvířata a zkoumat, zda jsou schopna začlenit se do ekosystému. Pokud se zvířatům podařilo začlenit, zkoumalo se, zda by byly zároveň vhodným zdrojem potravy. No a právě v ten moment Williama napadlo, že ochutná všechna zvířata na světě.

Pokračujte ve čtení na další straně!