Jedl mouchy, myši na toustech a další zvířata. Tento muž se rozhodl, že ochutná každé zvíře na světě!

2 min


Jak už jsme psali, experimenty měl rád, takže se ničeho neštítil a opravdu se snažil ochutnat každé zvíře, které se mu dostalo pod ruce. Ochutnal ježka, pantera, šneka, pštrosa i psa. Nejvíc si však pochutnával na myších, které si dával na toust a dokonce je připravoval i svým hostům na večírcích. Co mu však chutnalo nejméně byly mouchy. Pokud si však myslíte, že výše vyjmenovaná zvířata byla tím nejhorším, co kdy ochutnal, pletete se. Jednou dokonce ochutnal mumifikované srdce krále Ludvíka XVI, které měl doma vystavené jeho kamarád.

Pokračujte ve čtení na další straně!