Tato žena si pamatuje naprosto všechno od jejího narození! Jak je to možné?

2 min


Dnes se společně podíváme na ženu, která tuto vlastnost má. Když se vás zeptáme, co si pamatujete jako první ze svého života, co to bude? Pravděpodobně nějaká událost z rodinného kruhu – například výlet. Normální lidé si pamatují věci až od svých 3 let. To, co se stalo předtím, si nikdo pamatovat nemůže. Tedy až na Rebeccu Sharrock, která má takový dar, no možná i prokletí, který má jen přibližně 80 lidí na celém světě. Dokáže si totiž vybavit naprosto každou vzpomínku od 12. dne svého života.

Pamatuje si skoro vše!

Tento dar se jmenuje highly superior autobiographical memory (HSAM) a způsobuje, že si člověk ze svého života pamatuje téměř vše. Například Rebecca si pamatuje vše již od svých 12 dní. Vzpomínku na dvanáctý den popisuje následovně: “Rodiče mě posadili na sedadlo řidiče v autě (otcův nápad) a vyfotografovali mě. Jako miminko jsem byla zvědavá co to je, zkoumala jsem volant a potahy sedadel.”

Pokračujte ve čtení na další straně!