Pozor! Toto se s vámi stane, když dlouho nebudete mít pohlavní styk!

2 min


Pohlavní styk je v našem životě velmi důležitý! Nepotřebujeme ho totiž jenom kvůli tomu, abychom naplnili své intimní potřeby. Absence pohlavního styku se dá vyřešit masturbací nebo častým střídáním partnerů. Obě taktiky však nejsou správné.

Časté střídání partnerů představuje obrovské riziko pro naše zdraví. Navíc na masturbaci se člověk může stát velmi brzy závislý. Lidé se k ní kvůli nedostatku pohlavního styku uchylují a následně se stávají závislí. Všechny své problémy poté řeší právě sebeukájením a pomocí něj se snaží uniknout všem svým problémům. Jak je to však s nedostatkem pohlavního styku?

Pokračujte ve čtení na další straně!