Tato fotka jahody děsí tisíce lidí po celém světě. Absurdní? Kdepak. Tohle je důvod.

1 min


Občas se setkáme s tím, že nás vyděsí zcela normální a běžné věci a sami si nejsme jisti, proč tomu tak je. Mnozí lidé se například při pohledu na jahodu v procesu klíčení semen cítí nepříjemně. Někdo může dokonce zažívat až špatné a děsivé pocity. Jak je to vůbec možné? Vždyť to přece nemá žádný logický základ.

A to je právě význam fobií, tedy chorobného strachu bez racionálního základu. Jednou z takových fobií je i tripofóbie, tedy strach z děr.

Tripofóbia (někdy trypofóbia nebo trypophobia) je označována jako strach z malých otvorů, malých geometrických útvarů, nebo prostě strachem z děr. Klasickým obrázkem, který děsí tripofobikov je fotografie plodu lotosu. Necítíte se nepříjemně při pohledu na tento obrázek?

Děsí vás tento obrázek?

lotos

Podle výzkumů ohledně tripofóbie, až 15% testovaných lidí vykazuje stavy vnitřního neklidu při pohledu na obrázky, které tripofobiky doslova děsí. Znamená to, že tripofóbie by mohla patřit mezi jednu z nejrozšířenějších fobií na světě. Samozřejmě fobie a pocit vnitřního neklidu není totéž, avšak pokud tento neklid nedokážeme ovládnout, můžeme již hovořit o fobii.

Jak se nyní ukazuje, k obrázkům, které tripofobiky děsí se klidně může zařadit i obyčejná jahoda.

Děsivá jahoda?

jahoda-2

Jak reagujete na tyto obrázky vy? Jsou vám nepříjemné, nebo na nich nevidíte nic, co by vás mělo rozrušit?