Tvar vašich rukou o vás prozradí opravdu mnoho. Podívejte se na silné a slabé stránky své osobnosti!

2 min


Stejně jako naší oblíbená barva, naše oblíbené jídlo nebo zvíře, i naše ruce o nás mohou prozradit opravdu mnoho. Dnes se společně podíváme na to, co o vás prozrazují vaše ruce, jejich velikost a jejich tvar. Vaše ruce dokáží prozradit mnoho o tom, jaký jste člověk, jaké máte slabé a silné stránky. Věříme, že popis bude velmi přesný a že se v něm najdete!

Tak co, jdeme na to?

Tvar ruky – země

Tvar ruky – země mají lidé, kteří mají krátké prsty a čtvercové dlaně, což znamená, že jejich dlaň má na všech stranách téměř stejnou velikost.

Silné stránky – Vaše osobnost je opravdu silná. Jste stabilitní, rutinní a velmi aktivní člověk!

Slabé stránky – V nejhorším případě můžete být trochu tvrdohlaví. Máte tendenci mít na věci pouze vlastní pohled a nedívat se na ně z pohledu někoho jiného.

Pokračujte ve čtení na další straně!